Aachen Something Totally Random

Turkey

Ayse Aydin Uysal (graduate 2018)
Kocaeli University, 
Kocaeli 
Email: ayse.uysal@kocaeli.edu.tr
Phone: +90 507 7364715 

Sertan Ozdemir (graduate 2014)
Anadolu unv. Dilkom 
26470 Eskisehir 
Email: sertano@anadolu.edu.tr
Phone: +9 (0) 532 545 3763 

Tuğçe Karahan Tığrak (graduate 2018)
Hacettepe Üni. Sıhhıye Kampüsü Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Altındağ
Ankara
Email: tugce.karahan@hacettepe.edu.tr
Phone: +90 312 305 10 93